Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

Ορισμοί

Κάθε ένας από τους όρους που αναφέρονται παρακάτω έχει στην παρούσα υπηρεσία SmartAggelies.gr ("Όροι Πώλησης") (εφεξής "Όροι") τις ακόλουθες έννοιες:

  1.     Ανακοίνωση: αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία και δεδομένα (οπτικό, κείμενο, ήχο, φωτογραφίες, σχέδια) που παρουσιάζονται από έναν συντάκτη διαφημιζόμενου υπό την αποκλειστική ευθύνη του, προκειμένου να αγοράσει, να μισθώσει ή να πουλήσει ένα προϊόν ή υπηρεσία και να μεταδοθεί στην ιστοσελίδα Ιστοσελίδα.
  2. Διαφημιζόμενος: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ένας μεγάλος, εγκατεστημένος στη Γαλλία, έχει λογαριασμό και έχει υποβάλει ανακοίνωση από αυτόν στον ιστότοπο. Κάθε Διαφημιζόμενος πρέπει να συνδεθεί με τον Προσωπικό Λογαριασμό για την κατάθεση και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Η πρώτη κατάθεση διαφήμισης συνεπάγεται αυτόματα τη δημιουργία Προσωπικού Λογαριασμού στον Διαφημιζόμενο.
  3. Προσωπικός λογαριασμός: αναφέρεται στον ελεύθερο χώρο που πρέπει να δημιουργήσει ο διαφημιζόμενος και ο οποίος πρέπει να συνδεθεί από τον ιστότοπο για τη διάδοση, τη διαχείριση και την προβολή των διαφημίσεών του.
  4. SmartAggelies.gr: σημαίνει την εταιρεία που εκδίδει και εκμεταλλεύεται τον ιστότοπο και τον ιστότοπο {YourCompany} που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Κοτονού με τον αριθμό {YourCompany Registration Number} που έχει την έδρα του στην {YourCompany Address}.
  5. Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών: Το SmartAggelies.gr σημαίνει το τμήμα στο οποίο ο Διαφημιζόμενος μπορεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να επικοινωνήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο στον ιστότοπο και τον ιστότοπο για κινητά.
  6. Υπηρεσία SmartAggelies.gr: SmartAggelies.gr σημαίνει τις υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες και τους διαφημιζόμενους στον ιστότοπο και τον ιστότοπο για κινητά.
  7. Δικτυακός τόπος: ο ιστότοπος που διαχειρίζεται η SmartAggelies.gr προσπελάστηκε κυρίως από τη διεύθυνση http://www.SmartAggelies.gr και επιτρέπει στους χρήστες και τους διαφημιζόμενους να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω διαδικτύου SmartAggelies.gr.
  8. Mobile Site: είναι ο ιστότοπος για κινητά που διαχειρίζεται η SmartAggelies.gr προσβάσιμος από τη διεύθυνση http://www.SmartAggelies.gr και επιτρέπει στους χρήστες και τους διαφημιζόμενους να έχουν πρόσβαση μέσω της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας {YourSiteName}.
  9. Χρήστης: οποιοσδήποτε επισκέπτης με πρόσβαση στην υπηρεσία SmartAggelies.gr μέσω της υπηρεσίας SmartAggelies.gr για ιστότοπους και κινητές ιστοσελίδες και συμβούλους, προσβάσιμη από διάφορα μέσα ενημέρωσης.

Θέμα

Οι παρόντες Όροι Χρήσης καθορίζουν τους συμβατικούς όρους που ισχύουν για οποιαδήποτε εγγραφή από διαφημιζόμενο συνδεδεμένο με τον προσωπικό του λογαριασμό από τον ιστότοπο και τον ιστότοπο για κινητά.

Αποδοχή

Οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου από διαφημιζόμενο είναι πλήρης αποδοχή των παρόντων Όρων.

Ευθύνη

Η ευθύνη για την SmartAggelies.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για μη εκτέλεση ή ακατάλληλη εκτέλεση του δέοντος ελέγχου, είτε λόγω του Διαφημιζόμενου, είτε λόγω μεγάλης βίας.

Τροποποίηση αυτών των όρων

Η SmartAggelies.gr διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Συνιστάται στους διαφημιζόμενους να συμβουλεύονται τους Όρους για να γνωρίζουν τις αλλαγές.

Διάφορα

Εάν μέρος των Όρων θα είναι παράνομο, άκυρο ή μη εφαρμόσιμο για οποιονδήποτε λόγο, οι εν λόγω διατάξεις θα θεωρηθούν άγραφες, χωρίς να αμφισβητηθεί η εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων που θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μεταξύ των διαφημιζόμενων και της SmartAggelies.gr.

Οποιεσδήποτε καταγγελίες πρέπει να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών SmartAggelies.gr.